Xidmətlərimiz

Digər audit xidmətləri

Şirkətimiz müştərilərin hər cür audit sorğularını qarşılamağa hazırdır və bununla əlaqədar olaraq digər audit xidmətlərini də təklif edir:

 • Daxili audit

 • Daxili audit prosedurlarına daxili yoxlamanın nəzərdən keçirilməsi, əməliyyatların nəzərdən keçirilməsi, müvafiq qanun və qaydalara uyğun fəaliyyətin təmin edilməsi, daxili yoxlamanın qiymətləndirilməsi, daxili yoxlamanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyələrin verilməsi və saxtakarlıq hallarının araşdırılması daxildir. Aşkar olunmuş nəticələr ilə bağlı məlumatlar təqdim edilməli, Audit komitəsi, yaxud Direktorlar Şurası tərəfindən təyin edilmiş digər xüsusi tapşırıqlar nəzərə alınmalıdır.

  Daxili audit şirkətin risklərin idarə edilməsi, ümumi idarəetmə və daxili nəzarət mexanizmlərinin işlək vəziyyətdə olduğuna müstəqil zəmanət verir. Daxili audit məsələyə qərəzsiz və obyektiv olaraq baxmalıdır və bunun üçün məsuliyyəti daşıyır. Bu, bizim nəzərdən keçirdiyimiz fəaliyyətlərdən müstəqil olmalı və şirkətin ən yüksək səviyyədə rəhbərliyinə çatdırılmalıdır.

 • Biznes əməliyyatlarının auditi

 • Biznes fəaliyyətlərinin auditi şirkətin əməliyyatlarının daha səmərəli, məhsuldar, effektiv ola biləcəyi sahələri müəyyən etməyə çalışır və əsas proseslərə, prosedurlara, sistemlərə və daxili nəzarətə diqqət yetirir. Bundan başqa, audit işə qəbul və işdən çıxarılma prosedurlarını yoxlaya bilər.

  Əməliyyatların auditi imkanların və risklərin müəyyən edilməsi, biznesin effektivliyinin və məhsuldarlığın artırılması da daxil olmaqla, əməliyyatların auditi tapşırıqlarını əhatə edir. Biz cari prosesləri və prosedurları onların müəssisəyə özəl standartlara və ya tələblərə uyğun olmasını təmin etmək üçün yoxlayırıq.

 • Qanunauyğunluğun auditi

 • Qanunauyğunluğun auditi müəssisənin daxili siyasət və prosedurlarını onun fəaliyyət göstərdiyi yurisdiksiyadakı qanun və qaydalarla müqayisə edir. Müəssisə əsas qanun və tənzimləmələr kimi fəaliyyət göstərdiyi hökumətin qanunlarına istinad edir.

  Qanunauyğunluğun auditi müəssisənin tənzimləyici təlimatlara riayət etməsini yoxlamaq, şirkətin daxili nəzarətə, korporativ nizamnaməyə, strategiya və prosedurlara əməl edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün həyata keçirilir.

 • İnformasiya sisteminin auditi

 • İnformasiya sisteminin auditi sistemin hazırladığı məlumatların etibarlı olması üçün təhlükəsizlik sisteminin, informasiya təhlükəsizliyi strukturunun etibarlılığını və sistemin bütövlüyünü qiymətləndirir və yoxlayır.

  İnformasiya sisteminin audit edilməsinin məqsədi informasiya sistemlərinin şirkətin aktivlərini qoruyub-qorumadığını, saxlanılan və təqdim edilən məlumatların bütövlüyünü qoruyub-qorumadığını, korporativ məqsədləri effektiv şəkildə dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini və sistemin səmərəli işləyib-işləmədiyini müəyyən etməkdir.

 • Məhkəmə auditi

 • Məhkəmə auditinin məqsədi dələduzdluq olduğu halda, hansı dələduzluğun olduğunu və nə zaman baş verdiyini müəyyən etmək, dələduzluq nəticəsində dəymiş zərəri qiymətləndirmək və gələcəkdə bənzər halların baş verməməsi üçün həll yolları təklif etməkdir.

  Məhkəmə auditi bir qayda olaraq həm mühasibat uçotu, həm də tədqiqat üzrə biliyi olan məhkəmə mühasibi tərəfindən həyata keçirilir. Spesifik bir məsələyə cavab olaraq maliyyə sorğusu aparan proses növü məhkəmə mühasibat ekspertizası adlanır. İstintaqın nəticələri tez-tez məhkəmədə sübut kimi, yaxud səhmdarlar arasında yaranan mübahisələrin həll edilməsi üçün istifadə olunur

 • Razılaşdırılmış prosedurların həyata keçirilməsində iştirak

 • Razılaşdırılmış prosedur, auditorların müştərinin razılıq verdiyi prosedurları qiymətləndirdiyi bir növ mənfi əminlik tapşırığıdır.

  Razılaşdırılmış prosedurların keçirilməsində məqsəd auditor, müəssisə və istənilən bir üçüncü şəxs tərəfindən audit prosedurlarının həyata keçirilməsini təmin etmək və auditor, müəssisə və istənilən bir üçüncü şəxsin razılaşdığı aşkarlanmış faktlarla bağlı hesabat verməkdir. Fərdi maliyyə məlumatlarının elementləri ( debitor və kreditor borclar, müvafiq tərəfdən satınalma, biznes seqmentinin satışı və mənfəəti kimi kimi) , maliyyə hesabatı ( balans hesabatı kimi), yaxud bütün maliyyə hesabatları belə prosedurların əsas yoxlama predmeti ola bilər.

Maliyyə və qeyri-maliyyə məlumatları daxil olmaqla, razılaşdırılmış prosedurda iştiraka dair nümunələr aşağıda verilmişdir:

 • Müəssisəni alarkən, yaxud satarkən hərtərəfli hüquqi qiymətləndirmə
 • Nağd pul balansının yoxlanılması
 • Təhlükəsizlik balanslarının yoxlanılması
 • Debitor/kreditor hesabı ilə bağlı proseslər
 • Gəlir vergisinin proqnozlaşdırılması
 • Kredit portfelinin xüsusi yoxlanışı
 • Daxili nəzarət və ətraf mühitinin idarəedilməsi sistemlərinin nəzərdən keçirilməsi
 • İşəgötürənin qanunauyğun fəaliyyət göstərməsi/əmək haqqı ilə bağlı proseslərin auditi
 • Satınalma şöbəsinin fəaliyyətinin qanunauyğunluğu və s.