Xidmətlərimiz

Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması

Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması, auditorların müəssisənin maliyyə hesabatlarını yoxlamaq üçün cəlb olunduğu mənfi əminlik razılaşmasının bir növüdür.

Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması tapşırığı yoxlanılan məlumatlarda əhəmiyyətli təhriflərin olmadığına dair orta səviyyəli əminlik verir və bu mənfi əminlik şəklində ifadə edilir. Auditor tapşırığı icra edərkən şirkətin maliyyə hesabatlarında göstərilmiş məlumatların düzgün və ədalətli olmaması, yaxud maliyyə hesabatlarının spesifik mühasibat uçotu standartlarına cavab verməməsi qənaətinə gətirib çıxaracaq hər hansı bir məlumatla rastlaşarsa, bu faktı açıqlamalıdır.

Maliyyə hesabatlarının yoxlanılmasının məqsədi auditdə tələb edilə biləcək bütün sübutları təqdim etməyən prosedurlar əsasında maliyyə hesabatlarının müvafiq maliyyə hesabatvermə çərçivəsinə uyğun olaraq hazırlanmadığını göstərəcək məqamların auditor tərəfindən aşkar edilərək, diqqətə çatdırılmasını təmin etməkdir (mənfi zəmanət).

Maliyyə hesabatlarına baxışın məqsədi xarici tərəfləri maliyyə hesabatlarının dəqiq olduğuna əmin etməkdir. Başqa sözlə desək, audit maliyyə hesabatlarında ciddi təhriflərin olub-olmadığını geniş şəkildə araşdırarkən, maliyyə hesabatlarına baxış onların inandırıcı və ya etibarlı olub-olmadığını müəyyən edir.

Maliyyə hesabatını nəzərdən keçirərkən auditordan orta səviyyədə zəmanətin əldə edilməsi üçün lazımi əsası verəcək prosesi həyata keçirməsi tələb olunur. Mahiyyət etibarilə, maliyyə hesabatverməsi üzrə çərçivəyə uyğun olması üçün şirkətin maliyyə hesabatlarında müvafiq dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac yoxdur.

Maliyyə hesabatlarına baxış prosesində iştirak etmək audit prosesində iştirak etməkdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir, çünki birinci proses nəzərdə tutulan istifadəçiyə daha az zəmanət verir. Maliyyə hesabatlarına baxış prosesində iştirak özünün maliyyə mənzərəsi ilə bağlı dərhal zəmanət vermək istəyən şirkət üçün cəlbedici təklifdir.

Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı prosedurlar bir qayda olaraq, analitik prosedurlar və rəhbərliyin sorğusu, habelə təqdim olunan məlumatların tamlığı ilə bağlı rəhbərlikdən bəyanatın əldə olunması ilə məhdudlaşır.

Yoxlamanın nəticələrinə əsasən, şirkət operativ qərarlar qəbul etmək və daha dərin yoxlama və audit aparmaq üçün əsas olan müəssisə fəaliyyətində mövcud ciddi problemlərlə bağlı məlumat əldə edə biləcək.